Latihan Soal PAS Kelas 6 SD Materi Tema 6, Lengkap Dengan Kunci Jawaban Dan Pembahasannya

Spread the love

Simak kumpulan surat pendek yang dapat dibaca saat Shalat Tarawih dalam artikel ini.

Di dalam Juz Amma terdapat surat-surat yang mudah dihafal.

Surat-surat pendek di Juz Amma merupakan surat yang dibaca saat Shalat.

Dalam Ramadhan, surat-surat pendek ini dapat dihafalkan dan dibaca saat Shalat Tarawih dan Witir.

Berikut bacaan surat-surat pendek di Juz Amma yang telah dirangkum sebelumnya: slot online gacor

1. Al-Fatihah

1. Bismillahirrahmanirrahiim

2. Alhamdulillahirabbil ‘alamin

3. Arrahmaa nirrahim

4. Maalikiyaumiddin

5. Ikankana ‘harus bisa’ ta’in

6. Ihdinassiirathal mustaqiim

7. Sirathalladzina an ‘am ta ‘ alaihim ghoiril maghdhubi ‘alaihim waladhooliin

Artinya:

Dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang.

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam

Yang Maha Penyayang, Yang Maha Penyayang

Pemilik hari pembalasan

Hanya kepada-Mu ibadah kami dan hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan.

Tunjukkan kami jalan yang lurus

Itulah jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang marah, bukan pula jalan orang-orang yang sesat.

2. Al-Ikhlas

Bismillahirrahmanirrahiim

1. Qulhuwallahuahad

2. Allahusomad

3. Lam yalid walam yulad

4. Walamyakullahu kufuwanahad

Artinya :

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Katakanlah Muhammad “Dialah Tuhan Yang Esa”

Tuhan adalah tempat kita meminta segalanya

Tuhan tidak dilahirkan atau diperanakkan

Dan tidak ada satupun yang setara dengan Dia.

3. Al-Falaq

Bismillahirrahmanirrahiim

1. Qul a’udzu birobbil falaq

2. Minsyarri maa kholaq

3. Wamin syarri ghoosiqin idza waqob

4. Wamin syarrinnaffa syatifil ‘iqod

5. Waminsyari haa sidin idza hasad

Artinya :

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Katakanlah: Aku berlindung kepada Tuhan fajar.

Dari segala kejahatan makhluk yang diciptakannya

Dan kejahatan malam ketika kegelapan total telah datang

Dari kejahatan penyihir dan orang yang meniup talinya (simpul)

4. An-Nas

Bismillahirrahmanirrahiim

1. Qul a ‘udzu birabbinnas

2. Malikinnas

3. Ilahinnas

4. Minsyarril wasil khonnas

5. Aladzi yuwas wisu fi suduurinnas

6. minal jinnati wan nas

Artinya :

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Katakan “Aku berlindung kepada Tuhan Umat Manusia”

Raja Manusia

Ibadah Manusia

Dari kejahatan bisikan para setan yang tersembunyi

Itu membisikkan banyak kejahatan ke dalam dada manusia

Dari jin dan manusia.

5. Al-Quraisy

Bismillahirrahmanirrahiim

1. Li untuk berpikir

2. Sampai Anda memahami rehlatasyita iwashoif

3. Fal ya’budu rabbahaa dzal bait

4. Alladzi ata ‘amahum minjuui, wa aamanahum min khouf

Artinya :

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Karena dari kebiasaan orang-orang Quraisy

Yaitu kebiasaan mereka dalam bepergian pada musim dinging dan musim panas

Jadi biarkan mereka menyembah dewa rumah ini (Ka’bah)

Yang telah memberikan kita makanan ketika mereka merasakan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan.

6. Al-Kautsar

Bismillahirrahmanirrahiim

1. Inna a ‘toinaa kal kautsar

2. Fasolli lirobbika wanhar

3. Inna syaniaka huwal abtar

Artinya :

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Sungguh Allah telah memberimu (Muhammad) banyak nikmat

Maka lakukanlah shalat atas dasar tuhanmu, dan berkurban sebagai bentuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada tuhanmu

Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu adalah orang-orang yang terputus dari rahmat Allah.

7. Al-Kafirun

Bismillahirrahmanirrahiim

1. Qulyaa ayyuhal kaafirun

2. Laa a ‘budumaa ta ‘ buduun

3. Walaa antum ‘abidunamaa a ‘ bud

4. Walaa ana ‘abudummaa ‘ abadtum

5. Walaa antum ‘aabidunamaa a ‘ bud

6. Lakumdiinukum waliyadiin

Artinya :

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Muhammad berkata kepada orang-orang kafir, “Hai orang-orang kafir!”

Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah

Dan kamu tidak menyembah apa yang kamu sembah

Aku tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah

Dan kamu tidak pernah menjadi penyembah apa yang aku sembah

Untukmu agamamu dan untukku pula agamaku.

8. Al-Lahab

Bismillahirrahmanirrahiim

1. Tabbat yadaa abiilahabiwwatab

2. Saya tidak memiliki anhumaluhu wamaa kasab

3. Sayaslaa naa rondza tallahab

4. Wamrooatuhu all latal hatob

5. Fiijidihaa hablummimmasad

Artinya :

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Binasalah tangan Abu Lahab dan sungguh binasalah dia

Tidaklah bermanfaat baginya banyaknya harta yang diperolehnya

Akan masuk api yang menyala-nyala (neraka)

Dan begitu juga dengan istrinya, si pembawa kayu bakar (penyebar fitnah)

Ada tali di lehernya yang telah dipelintir.

9. An-Nasr

Bismillahirrahmanirrahiim

1. Idzajaa anashrullahiwal fatr

2. Wara aitanna sayad khuluna fii diinillahi afwaa ja

3. Fasabih buhamdirabbika wastaghfirhu innahu kaa tawwaba

Artinya :

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Ketika pertolongan dan kemenangan datang dari Tuhan

Dan kamu lihat orang-orang berbondong-bondong masuk agama Allah (Islam)

Maka bertasbihlah dengan nama Tuhanmu (Allah) dan mohon ampun kepada-Nya. Sesungguhnya Allah Maha-kembali (kepada rahmat).

10. Al-Maun

Bismillahirrahmanirrahiim

1. Ara aitaladzi yukadzibu buddin

2. Fadzalikalazi yadu’ulyatim

3. Baik orang Yahudi alaa tho’amilmiskiin

4. Fawailulil mushollin

5. Alladzinahum angsholaa tihim saahuun

6. Alladzinahum yuraa saja

7. Wayam na ‘u nal maa ‘ uun

Artinya :

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Apakah Anda tahu orang-orang yang termasuk menyangkal agama?

Maka mereka itulah yang menghardik anak yatim

Dan tidak memberi makan orang miskin

Akan tetapi, celakalah orang-orang yang melaksanakan shalat

Orang itu lalai terhadap shalatnya.

Orang yang bersenang-senang

Dan juga enggan memberikan bantuan.

(/Farrah Putri/Whiesa)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Previous post Penyebab Acha Septriasa Sering Pingsan Saat Syuting, Ternyata Hanya Punya Satu Ginjal Sejak Kecil
Next post Ria Ricis Ingin Lebih Akrab, Tak Ingin Anaknya Memanggilnya Mama Atau Ibu, Cukup Icis